Знание без граници!!!  
  » Начало
  » Прием 2012/2013
  » История
  » За Патрона
  » Постижения
  » Проекти
  » Библиотека
  » Галерия
  » Контакти


 
театрални техники 100 ОУ

Международно изследване на уменията на учениците от 4 клас /PIRLS 2016/ - четене с разбиране. Тази година нашите ученици от 4 клас на 100 ОУ “Найден Геров“ участват в международното изследване на уменията за четене /PIRLS/ - най – авторитетното проучване в света ,което отчита тенденцията в постиженията на учениците и изучава различията между националната образователна система . PIRLS се реализира от международния център TIMSS към Бостън Колидж – САЩ. PIRLS измерва способността на учениците от 4 клас да разбират съдържанието на различни текстове като набор от колективни процеси. От 2001 г. изследванията се провеждат на всеки 5 години. България участва за четвърти пореден път с 60 страни от целият свят. Основното изследване PIRLS 2016 ще се проведе в нашето училище на 20 април 2016 г. с учениците от 4 клас на 100 ОУ „Найден Геров“ .Нашето училище е сред 150-те избрани училища .За целите на изследването са разработени текстови книжки за ученици ,въпросници за ученици, родители, учители и директори от избраните училища .

Успех на нашите деца!

 


     
© 2009-2012 Emil Neychev