Знание без граници!!!  
  » Начало
  » Прием 2018/2019
  » История
  » За Патрона
  » Постижения
  » Проекти
  » Профил на купувача
  » Галерия
  » Контакти


 

Найден Геров

Найден Геров- писател, езиковед, фолклорист, обществен деец. Син е на килийния учител Геро Добревич, прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта "Българи от старо време". Учи в килийното училище на баща си, в гръцко училище в Пловдив от 1834 - 1836 г., в Копривщица от 1836 г.- при Неофит Рилски. По настояване на Неофит Рилски през 1839 г. заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей през 1845 г. Приел руско поданство, Найден Геров се завръща в Копривщица и става учител в откритото в него двукласно училище от 1846-1850 г. По негова инициатива то е наречено "Свети Св. Кирил и Методий". Найден Геров взема активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство, публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По врема на Кримската война от 1853-56 г. Найден Геров подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело. По време на Априлското въстание от 1876 г. развива трескава дейност в защита на българския народ. Най-важен труд на Найден Геров, с историческо значение за езиковата ни култура е неговият речник "Речник на българския език". За около десет години той записва "из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни, от които "имаше да излезе един речник с нещо до 40 хиляди речи". Работи скромно и трудолюбиво, с голяма отговорност. Умира на седемдесет и седем годишна възраст, заемайки достойно и авторитетно място в езиковото ни строителство.
 


     
© 2009-2018 Emil Neychev