Знание без граници!!!  
  » Начало
  » Прием 2018/2019
  » История
  » За Патрона
  » Постижения
  » Проекти
  » Профил на купувача
  » Галерия
  » Контакти


 


100 ОУ ”Найден Геров” участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2011/2012г. са сформирани 5 групи за извънкласни занимания:

"Европейска кухня"

"Театрални техники"

"Шахмат - Рицари без броня"

"Дискусионен клуб - Всичко което искам да знам за себе си и за другите"

"Арт - студио Оригами"

Общо 73 ученици

 


     
© 2009-2018 Emil Neychev