Знание без граници!!!  
  » Начало
  » Прием 2019/2020
  » История
  » За Патрона
  » Постижения
  » Проекти
  » Профил на купувача
  » Галерия
  » Контакти


 


Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

- Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех

- Приложение №1 към заповед

- Приложение №2 към заповед

- Начални инструкции

- Общи указания

- Приложение 1 - Карта за участие

- Приложение 2 - Програма с график

- Приложение 3 - Удостоверение-проект ПУ

- Приложение 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

- Приложение 5 - Присъствен списък групови дейности по кариерно ориентиране

- Приложение 6 - Примерна длъжностна характеристика на обр. мед.

- Приложение 7 - Примерна длъжностна характеритика на соц. работник

- Приложение 8 - Присъствен списък

- Приложение 9 - Стандартна таблица на разходите

Утвърдени групи в ОУ "Найден Геров" гр. София - 2019/2020г.

Тема Клас Брой групи Ръководител
1 БЕЛ II 1 Д.Попова
2 Математика II 1 И. Евлогиева

100 ОУ ”Найден Геров” участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2011/2012г. са сформирани 5 групи за извънкласни занимания:

"Европейска кухня"

"Театрални техники"

"Шахмат - Рицари без броня"

"Дискусионен клуб - Всичко което искам да знам за себе си и за другите"

"Арт - студио Оригами"

Общо 73 ученици

 


     
© 2009-2018 Emil Neychev